مقالات

1395/9/7 يكشنبه

محورهای کارکرد رسانه های بیگانه و ضدانقلاب بر علیه اقتصاد ملی

تعریف:
رویکردهای کشورهای متخاصم با ایران از اوان انقلاب در عرصه های نظامی ، سیاسی، ، استخدام و بکارگیری عوا مل تهدید امنیت ملی ، فرهنگی و اقتصادی بوده است.

در این بین به اذعان نظریه پردازان کشورهای غربی عرصه های نظامی ، سیاسی، تا حدودی تهدید امنیت ملی و فرهنگی، با شکست مواجه شده و فعالیت گسترده در این حوزه نتوانسته است اراده قدرت های بزرگ را به کشور ما دیکته نماید.

در این شرایط همه ی امید آنها به حوزه ی اقتصاد است آنها اعتقاد دارند حوزه اقتصاد چشم اسفندیار جمهوری اسلامی روئین تن است.

بر اساس این راهبرد از اوایل دهه 80 فعالیت های گسترده ای را برای شکست جمهوری اسلامی از جبهه اقتصاد آغاز نمودند.
 
مهمترین رویکردهای آنان  برای شکست اقتصادی ایران عبارت بودند از :

الف: کاهش دسترسی ایران به منابع علمی و تکنولوژی توسعه

ب: کاهش دسترسی ایران به ابزارها و کالاهای مبنای تولیدی و واسطه ای

ج : کاهش دسترسی ایران به نظام مبادلات مالی و افزایش هزینه های دسترسی

د: تلاش برای منفی کردن طراز بازرگانی ایران

هـ : تصرف و ربایش فرصت های اقتصادی ایران در عرصه ی بین المللی

ز: جذب استعدادهای توسعه و عوامل کارآفرین و خالی کردن کشور از حضور آنها

ح : کاهش اعتماد مردم به اقتصاد ملی و دولتی

ط : انجام عملیات خرابکارانه در کارکردهای حساس صنعتی از طریق عملیات اطلاعاتی

ی : کاهش همواره ارزش پول ملی

ابزارها :

حریف برای اجرای رویکردهای فوق از ابزارهای گوناگونی بهره برده است که مهمترین آنها عبارتند از :

1 ـ بهره گیری از قدرت فراگیری رسانه ها به منظور  فضا سازی روانی و بستر سازی اجرای تمامی رویکردها موصوف

2 ـ بهره گیری از تمامی ظرفیت های دیپلماسی ( کشورهای غربی) برای دستیابی به این اهداف

2 ـ بهره گیری از مکانیزم سامانه های نظارتی و کنترلی مالی و اقتصادی که در آن نفوذ کافی دارند اعم از نظام مبادلات بانکی ، سامانه های استاندارد جهانی ، نظام مبادلات کالا ، نظام خطوط هوایی، نظام صنعت بیمه جهانی و غیره

3 ـ بهره گیری از تمامی ظرفیت های سرویس های اطلاعاتی خود به منظور انجام عملیات اطلاعاتی اعم از جمع آوری اطلاعات از ماهیت کارکردی اقتصاد ایران، شناسایی حفره ها و نقاط آسیب زای اقتصاد ، طراحی و اجرای عملیات اطلاعاتی به منظور ربایش فرصت های اقتصادی ایران ، اجرای عملیات اطلاعاتی به منظور جذب و ربایش اسعدادها و عناصر کارآفرین، اجرای عملیات اطلاعاتی به منظور ایجاد موانع برای سرمایه گذاری بنگاههای بین المللی در ایران حتی دولت ها ، انجام عملیات اطلاعاتی به منظور طراحی و اجرای رویه های اخلال گری در نظام اقتصادی کشور با استفاده از ظرفیت های ضد انقلاب و سایر عوامل، 
 
مهمترین ابزار :

برآورد اینکه کدام یک از ابزارهای موصوف بیشترین و تاثیر گذارترین نقش را ایفا نموده اند دشوار است زیرا همه ی این ابزار کارکردهای اختصاصی خود را داشته و هر کدام مکمل دیگری بوده است.

اما به نظر می رسد در این میان کارکرد رسانه های بیگانه در اجرای بسیاری از رویکردهای بیگانگان به خصوص کاهش اعتماد عمومی به اقتصاد ملی نقش مهم و کارآمدی داشته است.

دامنه ای عملیات رسانه ای بر علیه اقتصاد ملی:

مجموعه رسانه هایی که کارکردهایی برای تضعیف و یا تخریب اقتصاد ملی دارند به می توان به سه گروه ذیل تقسیم نمود:

1 ـ رسانه های بیگانه ( رسانه های وابسته به دولت های حریف همچون   BBC ) انگلیس))VOA   آمریکا )  ـ ـ رادیو فردا (امریکا) ـ DW    ( دویچه وله آلمان)  و رادیوها و  پایگاههای اینترنتی

2 ـ رسانه های ضد انقلاب و مخالف نظام جمهوری اسلامی از جمله  تلوزیون های ماهواره ای  من و تو ـ  پارس تی وی ـ  اندیشه ـ  کانال وان ـ شبکه منافقین ( موسوم به سیمای آزادی ) شبکه تیشک ـ ایران آریایی و رادیو ها و پایگاههای اینترنتی  مربوطه

3 ـ برخی از رسانه های داخلی که خواسته و یا ناخواسته در راستای تضعیف اقتصاد ملی و کاهش اعتماد عمومی به اقتصاد حرکت نموده و منبع مهم استنادی رسانه های بیگانه و ضد انقلاب و بیگانه قرار می گیرند.
 
بررسی کارکردهای رسانه های بیگانه بر علیه اقتصاد ملی

بررسی های انجام شده  در یک بازه زمانی 3 ساله منتهی به اردیبهشت ماه  سال جاری نشان می دهد رسانه های بیگانه بر علیه اقتصاد ملی راهبردهای عمومی مشترکی دارند و رویکردهای آنان متفاوت و متنوع می باشد.

راهبردهای عمومی مشترک آنها عبارتست از :

الف : القای اینکه اقتصاد جمهوری اسلامی بر مبنای یک مدیریت بی ثبات ، غیر تخصصی و احساسی اداره می شود و مهم آنکه تعصبات سیاسی و مذهبی عامل مهم بی ثباتی مدیریت اقتصادی کشور می باشد.

ب : القای اینکه اقتصاد جمهوری اسلامی درک درستی از اقتصاد آزاد و غیر دولتی ندارد و دو مسیر اقتصادی در ایران دنبال می شود یکی اقتصاد دولتی و دیگری اقتصاد بازار و در این فرآیند یک نبرد همواره آشکار و پنهان بین اقتصاد دولتی و آزاد وجود دارد.

تلاش می شود تصریح شود اقتصاد آزاد متضمن منافع عمومی مردم است ولی اقتصاد دولتی منافع هم پیمانان جمهوری اسلامی در ابعاد داخلی و خارجی جمهوری اسلامی را در اولویت خود قرار می دهد.

ج : القای اینکه تدبیر بدیهی اقتصادی برای شهروندان ایرانی آن است که برای حفظ ارزش سرمایه های خود باید به فوریت پول ملی خود را به ارزهای خارجی و سایر کالاهای سرمایه ای تبدیل نمایند.

با لطایف الحیل تفسیر می شود که سفته بازی بازار ارز یک امر بدیهی و تنها راه حمایت از ارزش اندوخته ها می باشد.

د: تلاش می شود القا گردد که بازار سرمایه به خصوص بورس فاقد وجاهت منطق اقتصادی بوده و مطابق با معیارهای آئین بازار سرمایه نمی باشد. نرم افزارهای آن غیر استاندارد و ملاک محاسبه شاخص ها و واحدها غیر فنی و هدایت شده می باشد. با تلاش زیاد سعی می گردد القا شود در ایران بازاری به نام بازار سرمایه و بورس واقعی وجود ندارد.

هـ القای اینکه فساد اقتصادی در ایران امر بدیهی ، اجتناب ناپذیر و از خصوصیات ذاتی آن می باشد به عبارت دیگر اقتصاد جمهوری اسلامی اقتصاد مبتنی بر رانت ها و فرصت های ناشی از همگرایی های سیاسی ، مذهبی و پیوستگی های فامیلی ـ طیفی می باشد.

و : القای اینکه تحریم ها بالاخره اقتصاد ایران را زمینگیر و موجبات فروپاشی اجتماعی و سیاسی خواهد شد.

ز : القای اینکه فروپاشی اقتصاد برای مردم ایران به صرفه تر از آن است که غرب ناگزیر شود بوسیله جنگ، جمهوری اسلامی را متقاعد به پذیرش خواسته های خود کند.

ح : القای اینکه در اقتصاد جمهوری اسلامی منابع انسانی و راندمان آن کمترین جایگاه را دارند و به نیروی کار توجه نمی شود حقوق نیروی کار در اولویت های بایسته نیست گسترش روز افزون بیکاری در همین راستا بیان می شود.

ط : القای اینکه فرآیند خصوصی سازی در واقع فرایند انتقال بحران از اقتصاد دولتی به اقتصاد بخش خصوصی می باشد.
 
روش های تبیینی ، القایی و تلقینی کارکردها:

الف : پراکنش روش های شکلی تبیینی  مستقیم


ـ بهره گیری از منابع خبری داخلی اعم از رسانه ها ، شخصیت های اقتصادی غیر معارض، و بازتاب های نقد اقتصادی نمایندگان مجلس و سایر 25 درصد ضریب تاثیر گذاری بالا

ـ بیان خبری 10 درصد

ـ بیان تفسیری و تحلیلی 15 درصد

ـ بیان جلسه ای و میزگردی ( مصاحبه ای ) 20 درصد

ـ بیان طنز آمیز 15 درصد ( ضریب تاثیر گذاری بالا)

ـ بیان فیلم مستند گونه و گزارش محور 15 درصد
 
ب : پراکنش روش های محتوایی تبیینی و القایی غیر مستقیم درآمد: 

طی سه سال گذشته رویکرد بستر سازی رسانه های بیگانه و ضد انقلاب برای تاثیر گذاری تحریم ها و ایجاد زمینه های لازم برای اجرای تحریم ها بسیار قابل توجه بوده است.

این رسانه ها همچون ماموران ایجاد عملیات روانی عامل تحریم ها عمل می نمایند در موارد فراوانی مشاهده شده است در یک بازه زمانی چند ماهه رسانه های بیگانه فضاسازی لازم را ایجاد نموده پس از آن یک سیاست تحریمی خاص القا شده است مثال آنکه:
قبل از اینکه طرح تحریم بانک مرکزی بر ملا شود حرکتی نرم و هوشمندانه در رسانه های بیگانه آغاز شد که بانک مرکزی در حال تخصیص منابع ملی مردم ایران به کشور های عربی و آمریکای لاتین بوده  در حالیکه این تخصیص ها هیچ منفعتی برای مردم ایران ندارد همچنین القا می نمودند که بانک مرکزی در تامین حقوق و نیازهای مالی بسیار از گروهها تروریستی نقش دارد. رسانه های بیگانه شرایط را به صورتی طراحی کردند که بسیاری از تحریم شدن بانک مرکزی خوشحالی می کردند و می گفتند این باعث می شود منابع ملی صرف بیگانگان نشود.

صرف نظر از مولفه مهمی که در مقدمه آمد رئوس روش های محتوایی کارکرد این رسانه ها عبارتند از :

ـ برانگیزانندگی عواطف در بیان وضعیت فقرا و مستمندان ، مصائیب کودکان و زنان با بهره گیری از روش های روانشناسانه حس برانگیزی  10 درصد ضریب تاثیر گذاری بالا

ـ لفافه حقوق بشر ، آزادی بیان ، روامداری و پلورالیسم ( القا می شود عاملی بسیاری از این مسایل به انحصارطلبی های اقتصادی مربوط شده و هدف نظام از این محدودیت ها ایجاد شرایطی برای جلوگیری از اعاده حقوق اقتصادی می باشد). 10 درصد

ـ در تبیین فعالیت های هسته ای به طور غیر مستقیم القا می شود مضار اقتصادی ناشی از این فعالیت ها بسیار بیشتر است از منافعی که از فعالیت های هسته ای نصیب ایران می شود. 20 درصد

ـ فضای تبیینی معضلات تروریسم و نفی خشونت ( القا می شود مشارکت جمهوری اسلامی در فعالیت های نظامی و خشونت بار در خارج از کشور هزینه های اقتصادی گزافی برای مردم ایران دارد. 25 درصد ضریب تاثیر گذاری بالا

ـ فضای نقد سیاست خارجی و دیپلماسی جمهوری اسلامی ( القا می شود روش های دیپلماتیک و کلیت سیاست خارجی جمهوری اسلامی از عوامل اصلی آسیب زایی اقتصادی می باشد.) 20 درصد

ـ مابقی روش های القاء غیر مستقیم  متفرقه از جمله ( اختلافات داخلی ناشی از رقابت برای تصرف فرصت های اقتصادی است) .   15 درصد

مصداق ها :

با برآورد تقریبی می توان تاثیرات رسانه های بیگانه بر علیه اقتصاد ملی مهم دانست برخی از موارد مصداقی که این مهم را اثبات می نماید عبارتند از :

ـ القای ورشکستگی بانک ملی و آسیب پذیر بودن اندوخته که منجر به تشکیل صف های برداشت از حساب های سپرده شد و در مواردی دخالت نیروهای انتظامی برای کنترل صفوف و مراجعات لازم شد.

ـ القای نرخ دیگری برای ارزش برابری ریال در برابر سایر ارزها که قیمت اعلام شده ساعاتی پس از آن در بازار تهران عملیاتی شده است در دوره های مختلف 9 مورد مصداق عملی رصد شده است.

ـ  القای شروع اعتراضات کارگری از طریق جوسازی و ایجاد همگرایی و هماهنگی طی بهار سال گذشته تا کنون که منشاء دهها تجمع اعتراضی را می توان تاثیر گذاری رسانه های بیگانه دانست.

ـ القای خالی شدن صندوق ذخیره ارزی و فراگیر شدن بحث آن در رسانه های داخلی  و تاثیر برخی از نمایندگان مجلس از این جوسازی ها

ـ القای کمیابی لوازم خانگی و افزایش تقاضا برای این کالاها تنها ساعاتی پس از آغاز این جوسازی ها

ـ طرح پتانسیل تحرک اعتراضی در بازار و آغاز این اعتراض ها تنهی پس از 15 ساعت پس از آن با شروع شب نامه ها و متعاقب آن تجمع اعتراضی

ـ افزایش روز افزون فرار سرمایه های خرد از کشور پس از گسترش فعالیت این رسانه ها مبنی بر آسیب پذیر بودن بقای سرمایه در کشور

ـ القای دست داشتن مقامات عالی کشور در اختلاس سه هزامیلیاردی و تاثیر گذاری آن در بخش های مختلف جامعه و انتقال همان رویه تخریب به محتوای ارسال پیامک های طنز آمیز در داخل کشور.
 
بررسی کارکردهای رسانه های ضد انقلاب بر علیه اقتصاد ملی

با توجه به اینکه رسانه های ضدانقلاب فاقد راهبرد و رویکرد حرفه ای می باشند معمولا تحت تاثیر عصبیت های سیاسی قرار گرفته و روش های آنان بیشتر پرخاشگرانه و کور می باشد بر این اساس نمی توان رویکرد آنان را در بررسی های آماری و شاخص ها طبقه بندی کرد با این اوصاف مهمترین رویکرد و کارکرد این رسانه ها تلاش برای کاهش اعتماد عمومی به اقتصاد کشور بوده و تلاش داشته اند کارکردهای رسانه های بیگانه را البته به شکلی نا منظم و غیر حرفه ای دنبال نمایند.

بدلیل اینکه استاندارهای تبیینی و تلقینی را رعایت نمی کنند تاثیر گذاری آنان در مخاطبان بسیار کم بوده و بیشتر به عنوان اطفاء عصبی مورد بهره برداری قرار می گیرد.

در این بین باید به تلوزیون ماهواره ای "من و تو" به شکل ویژه ای نگاه کرد زیرا این شبکه به سرعت در حال طی کردن مراحل حرفه ای شدن  و بهره گیری از مکانیزم های ارتباط موثر است.
 
آسیب شناسی کارکرد رسانه های ملی و  داخلی

شایبه اینکه رسانه های داخلی نتوانسته اند در فضای تقابل رسانه ای نقش موثری ایفا کرده نقش آفندی خود را به خوبی ایفا کنند و در پدافند نیز از پس این هجمه ی رسانه های بیگانه برآیند وجود دارد.

متاسفانه باید گفت در میدان جنگ رسانه ای اقتصادی رسانه های ما به خصوص صداوسیما دارای اشکالات عمده زیر بوده اند:

الف : فاقد مانیفست های راهبردی در حوزه امنیت اقتصادی بوده به همین دلیل رویکردهای متوازن و پیگیرانه ای ندارند مشوش عمل می نمایند، دچار تناقض های گوناگون می گردند و نقض غرض های فراوانی از آنان مشاهده می شود.

اینکه همه ی تقصیر ها به رسانه ها نسبت دهیم چندان روا نیست زیرا نهادهای متولی امنیت اقتصادی نتوانسته اند به اندازه کافی راهبردهای علمی و عملیاتی را به رسانه داخلی به صورتی منسجم و هوشمندانه تفهیم نمایند.

ب : رسانه های ما از  مکانیزم های ارتباط موثر و تاثیرگذاری تلقینی بهره برداری نمی نمایند و رویکرد بیان مستقیم ، تبلیغی و شعاری می باشد و بدیهی است در این بین کمترین اثرگذاری را شاهد خواهیم بود.

رسانه های ما بایستی فنون ارتباط موثر ، تدابیر تلقینی غیر مستقیم و براگیزانندگی را درک نموده و به کار گیرند.

ج : بر خلاف رسانه های بیگانه از روش های محتوایی و پوششی برای دفاع از امنیت اقتصادی بهره برداری نمی کنند بلکه بیشتر برنامه های غیر اقتصادی القای فرعی آن بر خلاف مصالح اقتصادی کشور است از قبیل برنامه های کودکان ونوجوانان ، خانواده ، ورزش و غیر ه در آن به روش های گوناگون امنیت اقتصادی ناخواسته هدف قرار می گیرد.

د: فاقد توانایی در پر کردن خلاء های ذهنی در حوزه اقتصاد. مثال آنکه در شرایطی که ذهنیت بسیاری از بی نظمی در مدیریت صندوق ذخیره ارزی پر شده است و رسانه های ما در این شرایط درست عمل نمی کنند خلاء ایجاد شده را  رسانه های بیگانه پوشش داده و تاثیر گذار خواهند بود.

هـ : رسانه های ما فاقد راهبرد آینده نگری اقتصادی هستند و شهامت آن را ندارند که به صراحت از آینده اقتصاد و وضعیت بازار بحث کنند در حالیکه شهروندان به این مهم علاقمندند رسانه های بیگانه این نیاز شهروندان را درک نموده و بیش از 25 درصد برنامه های تحلیل اقتصادی خود را به آینده پزوهی اختصاص می دهند.
 
آسیب شناسی کارکرد برخی از شخصیت ها و مقامات  داخلی

از آنجا که هر رسانه بیگانه به اعتماد سازی نیاز داشته و بهترین روش اعتماد سازی ارایه منابع مورد وثوق مخاطب حریف می باشد متاسفانه رسانه های بیگانه از شکل و شیوه بیان مسائل اقتصادی برخی از نمایندگان مجلس ، ائمه جماعات، صاحبنظران اقتصادی داخلی به فراوانی بهره برده اند این رسانه ها با عمق بخشیدن به اظهار نظر ها تلاش می کنند القا نمایند این گفته ها تنها بخشی از کوه یخ هوایدای اقتصاد جمهوری اسلامی است با این روش به مخاطبان عادت داده اند که این اظهار نظر را با تصاعدی قابل توجه عمق بخشی نمایند.

ابعاد این موضوع و کارکرد این مهم در رسانه های بیگانه بسیار موثر است به شکلی از منظر روانشناسی تلقینی مبنای یک تلقین را این گفته ها قرار داده و سوژه مورد نظر القایی خود را به آن الصاق می نمایند به عبارت دیگر منبع کاذب ایجاد می نمایند که خلاف واقع مشاهده شدن آن را از خود سلب نموده و از دوبله بهره آن را ببرند.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد.
^