توصیه های حفاظتی درخصوص تخلیه تلفنی

تخلیه تلفنی عبارت است از تلاش آگاهانه دشمن با بهره گیری از غفلت و یا فریب عوامل خودی به منظور کسب اطلاعات مورد نیاز و یا القای خواسته های خود از طریق برقراری ارتباط تلفنی با عامل خودی ، بدون فاش کردن هویت واقعی خود و با استفاده از عنوان جعلی و ترفندهای خاص اقدام به جمع آوری اطلاعات طبقه بندی شده یا مهم و یا بعضاٌ اطلاعاتی که در ظاهر ارزش چندانی ندارند ولی برای دشمن مهم هستند را می نماید.
دشمنان نظام با بکارگیری شیوه های روان شناختی و استفاده از ترفندهای خاص اعم از انتخاب شیوه آمرانه ، خیرخواهانه و ... ابتدا اقدام به جمع آوری شماره تلفن مراکز اداری ، نظامی ، سیاسی و مسئولین مربوطه و حتی نمودار سازمانی و سلسله مراتب اداری نموده سپس با استفاده از این اطلاعات و با عناوین مختلف براحتی با مراکز و افراد موردنظر تمــاس گرفته ، با شیوه تخلیه تلفنی اطلاعات لازم را بدست می آورد.
 
دلایل مزیت جاسوسی به شیوه تخلیه تلفنی
 • جمع آوری اطلاعات ، بدون حضور فیزیکــی عامـــل دشمن صورت می گیردو خطری تماس گیرنده را تهدید نمی کند.
 • این روش نسبت به سایر روش های جاسوسی هزینه بسیار کمتری برای دشمن دارد.
 • با توجه به توسعه روز افزون امکانات ارتباطی (تلفنی ، نمابر و اینترنت ) برقراری ارتباط با مراکز و افراد موردنظر به سهولت انجام می گیرد.
 • هــویت واقعی تماس گیرنده معلوم نمی شود، تماس گیرنده به راحتی می تواند خود را به جای شخص دیگری (واقعی یا غیرواقعی ) معرفی و اقدام به کسب اطلاعات نماید.
 • دریافت اطلاعات از اهداف ( مراکز و اهداف موردنظر ) بصورت سریع و بدون واسطه انجام می گیرد.
 • با توجه به توجیه نبودن اکثر افراد جامعه در رابطه با تخلیه تلفنی ، فرصت لازم را برای سوء استفاده دشمن وجود دارد.
 • امکان انجام عملیت روانی روی مخاطبان وجود دارد، تماس گیرنده بدون اینکه طرف مقابل متوجه باشد تفکرات و خواسته های خود را به او القا نموده و به وسیله وی اهداف خود را محقق می سازد.
 •  
زنگ تلفن همیشه زنگ خبر نیست
بلکه گاهی زنگ خطر است.
 
اهداف کلی دشمن از تخلیه تلفنی :
 • جمع آوری اطلاعات در خصوص مشکلات داخلی کشور ( مــانند تورم ، گـرانی ، بیــــکاری ، افـزایش قیمت ها ، تعطـــیلی بعضی کارخانه ها ، عکس العمل مردم و ...) و بزرگ و لاینحل جلوه دادن آنها برای ایجاد یأس و نومیدی در مردم نسبت به آینده .
 • کسب اطلاعات از هرگونه حادثه مترقبه و غیرمترقبه و آثار آن ازقبیل سیل ، زلزله و تصادفات و اقدامات دولت در این رابطه .
 • شناسایی مشکلات دستگاههای اجرایی کشور و بهره برداری تبلیغاتی از آنها برای ناکارآمد نشان دادن نظام .
 • کسب اطلاعات درخصوص مسایل مهم کشور مثل میزان حضور مردم در انتخابات و نتیجه آن ، پیامدهای احتمالی انتخابات مثل اعتراضات و اختلافات جناح های سیاسی و ...
 • تلاش برای ایجاد اختلافات مذهبی ، سیاسی و قومی در داخل کشور .
 • اطلاع یافتن از میزان حساسیت مردم و نظام نسبت به مسایل مختلف جهانی ، منطقه ا ی و داخلی .
 • کسب اخبار و اطلاعات ، با هدف ایجاد اخلال در روابط جمهوری اسلامی ایران با مجامع بین المللی و کشورهای دیگر .
 • عملیات روانی و القای اخبار فریب برای ایجاد یا تشدید اغتشاش در داخل کشور.
 • جمع آوری و فروش اطلاعات به سرویسهای اطلاعاتی کشورهای متخاصم با نظام جمهوری اسلامی ایران .
نشانه انسان عاقل این است که هرچه را می داند نگوید
امام علی (ع)
 
شیوه های مورد استفاده دشمن در تخلیه تلفنی و راهکارهای مقابله با آن :          
شیوه اول :
احوال پرسی گرم با طرف مقابل و خودمانی نشان دادن خود برای جلب اعتمادی وی .
راه مقابله :
ضمن رعایت احترام تماس گیرنده ، صرف ابراز دوستی و آشنایی با او اعتماد نکرده و ازدادن پاسخ به سئوالات وی طفره روید.
شیوه دوم :
استفاده از عــناوینی نظیر دفتر ریاست جمهوری ، وزارت کشور ، استانداری ، خبرگزاری ، بازرسی و … گفتن اسامی مسئولین مربوطه برای کسب اطلاعات .
راه مقابله :
ابتدا تماس گیرنده را کاملاٌ شناخته و بعد به او جواب بدهید با صرف ادعای کسی که خود را منتسب به ارگانی معرفی می نماید نباید به او اعتماد کرد.
شیوه سوم :
گرفتن حالت حق به جانب و برخورد از موضع بالا توســط تمــاس گیرنده ( معمولاٌ این شیوه بیشتر در رابطه با ادارات و ارگانهای رده پایین صورت می گیرد و فــرد مخاطــب به محض اینکه نام فلان شخصیت یا مسئول را می شنود پشت خط دست و پای خود را گم کرده و اطلاعات درخواستی را در اختیار وی قرار می دهد).
راه مقابله :
اصولاٌ مسئولین رده بالا با مسئولین متناظر خود صحبت می نمایند. بنابراین ادعای تماس گیرنده نمی تواند صحت داشته باشد مگر اینکه اطمینان کامل داشته باشید.
شیوه چهارم :
تهدید مخاطب به اخراج یا نتبیه های اداری در صورت عدم ارایه اطلاعات با معرفی خود به عنوان مسئول مافوق و یا معرفی خود از نزدیکان شخصـیت ها یا رئیس اداره مربوطه .    
راه مقابله :
ندادن اطلاعات به افراد ناشناس از طریق تلفن جرم و تخلف نبوده و هیچ کارمندی به این خاطر مورد مؤاخذه و مجازات قرار نمی گیرد.
شیوه پنجم :
کم اهمیت وانمود کردن اطلاعات درخواستی و تحریک و ایجاد شوک و یا تردید در مخاطب برای گرفتن اطلاعات موردنظر .
راه مقابله :
 اطلاعات مورد نظر دشمن اگرچه ظاهراٌ کم اهمیت باشد برای او با ارزش بوده و یا حداقل به عنوان سرنخی برای جمع آوری اطلاعات باارزش محسوب می شود. پس اطلاعات کم اهمیت را هم نباید ارایه دهید.
شیوه ششم  :
تشویق مخاطب به حفظ اسرار اداره و برای اینکه تردید تخلیه شونده را برطرف نماید وی را هم مانند خود به عنوان محرم اسرار مخاطب نموده و در حالت و شرایط روانی مناسب اطلاعات مورد نیاز را کسب می نماید.
راه مقابله :
اگر کسی تشویق به حفظ اسرار می کند پس خود نیز نباید اطلاعات مهم را از طریق تلفن درخواست نماید. 
شیوه هفتم :
با دادن اطلاعات غلط و با تحریک احساسات مخاطب ، جزئیات بیشتری را از واقعه مورد نظر را درخواست می کند.
راه مقابله :  مطالبی را که تماس گیرنده می گوید حتی اگر بدانید که صحیح نیست بصورت احتمالی و کلی تأیید کرده و از دادن اطلاعات بیشتر امتناع کنید.
شیوه هشتم : طرح پرسشهای پی در پی تا فرد تخلیه شوند فرصت سئوال کردن نیابد.
راه مقابله : از پاسخ دادن به سئوالات طفره رفته و سئوال را با سئوال پاسخ دهید که اولاًٌ نظم فکری و پیش فرضهای تماس گیرنده را به هم بریزید، ثانیاٌ فرصت لازم برای طرح سئوال و فکر کردن و پی بردن به ماهیت تماس گیرنده را داشته باشید.
شیوه نهم :  تماس گیرنده در مواردی که احتمال می دهد مخاطب حساس شده موضوع صحبت را تغییر و ماهیت خود را مخفی نگه داشته و در فرصت مناسب مجددأ به موضوع اصلی باز می گردد.
راه مقابله : اگر تماس گیرنده قصد تغییر موضوع و فاصله گرفتن از موضوع اصلی را دارد باید بدانید که از حساسیت ما احساس خطر کرده و قصد گریز از لو رفتن را دارد.
شیوه دهم : در مواقعی که مخاطب سئوالی از هویت تماس گیرنده سئوال می کند او بجای جواب دادن ، سئوال دیگری را مطرح می کند.
راه مقابله : لازم است آنقدر بر سئوال خود اصرار و پافشاری کنید که تماس گیرنده از طرح سئوال منصرف شده و مجبور به پاسخگویی به سئوال به شما بشود.
شیوه یازد هم : تماس گیرنده خود را به عنوان یکی از انبوه هواداران و طرفداران فرد مخاطب معرفی کرده و از موضع طرفداری ، همدردی و حتی دلسوزی وارد می شود.
راه مقابله : صرف ادعا آنهم از طریق تلفن دلیلی بر آشنا ویا دلسوز بودن تماس گیرنده نمی تواند باشد . لذا منطقی نیست به ادعای افراد ناشناس اعتماد کرده و سفره دل خود را بگشائید.
شیوه دوازدهم : تماس گیرنده ممکن است شماره تلفن همراه فرد موردنظر را بدست آورده و ضمن تماس با وی اقدام به تخلیه تلفنی نماید.
راه مقابله : صرف اینکه کسی با شماره تلفن همراه ما تماس گرفت نباید به او اعتماد کرد چراکه بدست آوردن شماره تلفن همراه کار مشکلی نیست.
شیوه سیزدهم : استفاده از کلمات و اصطلاحات خاص هر گروه اجتمـــاعی ( روحانی ، نظامی ، اداری ، دانشگاهی و ... ) برای جلب اعتماد مخاطبان و بدست آوردن اطلاعات مورد نظر.
راه مقابله : نباید با شنیدن این اصطلاحات با تماس گیرنده احساس قرابت و نزدیکی نموده و اطلاعات درخواستی را ارایه کنید بلکه ضمن صحبت ، باید سعی کنید که هویت او را شناسایی نماید.
 
 
 
شیوه های تخلیه از طریق نمابر فاکس :
 
شیوه اول : تخلیه کننده ضمن ارسال نامه ای رسمی با امضای مقام مسئول ، اطلاعات خاصی را درخواست می نماید و گیرنده نامه با دیدن امضای مقام مســـئول بدون هیچگونه حساسیتی اقدام به ارسال اطلاعات از طریق نمــابر می نماید.
شیوه دوم : برای جلب اعتماد تخلیه شونده و تسریع در دریافت اطلاعات موردنظر ، نامه ای با آرم نهادهای دولتی ( مثل نهاد ریاست جمهوری ، وزارتخانه و یا سازمان بازرسی کل کشور و ...) ارسال و درخواست می کند که به محض دریافت نامه مطالب درخواستی از طریق نمابر ارسال شود.
شیوه سوم : تخلیه کننده ضمن تماس تلفنی و بیان این که نیاز به ارسال اطلاعاتی می باشد تأکید می کند که اعلام شفاهی آن به صلاح نیست و از تخلیه شونده می خواهد تا مطالب مورد نظر را مکتوب نماید و دقایقی بعد با گرفتن شماره نمابر که در اختیار دارد خواستار ارســــال آن بوســـیله نمــابر می گردد.
شیوه چهارم : هرگاه فرد تخلیه شونده شماره نمابر تماس گیرنده را بخواهد فرد تخلیه کننده شماره نمابر یک شرکت یا اداره ای را می دهد بعدأ  ضمن تماس با آن شرکت یا اداره ، اظهار می دارد که نامه ای اشتباهی به آنجا ارسال شده و درخواست می کند تا آن را برای او قرائت یا ارسال نمایند.
شیوه پنجم : تخلیه کننده با اطلاع از اینکه بین دو مرکز دولتی یا غیردولتی در رابطه با موضوع خاصی از طریق نمابر نامه ای مبادله شده یا خواهد شد ، با نام یک مرکز یا مرکز دیگر تماس گرفته و می گوید نامه ای که برای ما فرستاده اید .  خوانا نیست مجددأ ارسال کنید یا بخوانید تا اصلاح کنیم و یا می گوید قرار بود یک نامه ای برای ما بفرستید من آماده ام تا دریافت کنیم .
جایی که سخن گفتن سزاوار نیست خاموشی ستوده تر از بلاغت و سخن گویی است
چنانچه مأمورین دولتی که مسئول امور حفاظتی و اطلاعاتی طبقه بندی شده می باشند و به آنها آموزش لازم داده شده است در اثر بی مبالاتی و عدم رعایت اصول حفاظتی ، توسط دشمنان تخلیه اطلاعاتی شوند به یک تا شش ماه حبس محکوم می شوند.
قانون مجازات اسلامی ماده 506
 
راه های مقابله یا تخلیه از طریق نمابر فاکس :
 
 • از ارسال نامه به نمابری که در حالت اتوماتیک قرار دارد اجتناب نمائید.
 • پس از برقراری تماس ، از هویت گیرنده نمابر اطمینان حاصل نمائید.
 • به نمابر اشخاص ناشناسی که آنها تماس گرفته و درخواست اطلاعات کرده اند پاسخ ندهید.
 • از ارسال مدارک و اسناد طبقه بندی شده به وسیله نمابر خودداری کنید.
 • بعد از ارسال نمابر از صحت عملیات ارسال مطمئن شوید.
 • از خواندن متن نامه ها ، پشت تلفن خودداری کنید.
 • اگر تماس گیرنده ادعا کرد که نمابری ناخوانا است مجدداٌ شماره مورد نظر را گرفته و پس از اطمینان کامل اقدام به ارسال مجدداٌ آن نمایید.
 • اگر نامه ای اشتباهی به نمابر شما ارسال شده است، سریعاٌ آن را در اختیار حراست قرار داده و از ارسال یا خواندن آن برای فردی که ادعا می کند نامه متعلق به او می باشد اجتناب کنید.
 
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد.
^